Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

Opleidings Orkest

 



Samen muziek maken is het allerleukst en het uiteindelijke doel van elke muzikant.
Om leden in opleiding al vroeg vertrouwd te maken met samen musiceren heeft de
harmonie een opleidingsorkest. Dit orkest wordt gevormd door jeugd- en volwassen leden
die naast het volgen van individuele lessen samen muziek maken.



Het orkest staat onder deskundige leiding van Julia de Leuw en repeteert elke maandagavond
van 18.30 uur tot 19.15 uur in het gemeenschapshuis Heksenberg.



Dit is direct voorafgaand aan de repetitie van het grote orkest. De leden van het grote orkest
volgen belangstellend de vorderingen van het opleidingsorkest. Een aantal keren per jaar
geven ze samen een concert tijdens openbare gelegenheden. We zijn als vereniging erg trots
op deze samenwerking.

Het bestuur heeft in afstemming met de dirigenten en de  jeugdcommissie een heldere
procedure gemaakt over lidmaatschap, meespelen in het opleidingsorkest en de doorstroom
naar het grote orkest. Deze is opvraagbaar bij het bestuur.