Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

DE HARMONIE DOOR DE JAREN HEEN
Zaterdagavond 11 juni 1938 vond in een achterzaal van cafe Quaedvlieg aan de Roebroekweg, Heksenberg een vergadering plaats om te komen tot oprichting van een muziekgezelschap in de mooie parochie Heksenberg. Met een tiental muzikanten is de harmonie van start gegaan.


Nu is de harmonie uitgegroeid tot een gezonde, moderne muziekvereniging met oog voor tradities. In 1998 promoveerde de harmonie tijdens het bondsconcours in Veldhoven naar de ere afdeling. In 2003 promoveerde onze harmonie opnieuw, maar nu naar de superieure afdeling dit onder leiding van Jan van Hulten. In de jaren na Jan van Hulten stond onze vereniging onder leiding van Sandro Moretti, Bart Schafer, Karin Janssen en Xavier Scheepers.

Nu repeteren we wederom onder leiding van Jan van Hulten en wordt er gewerkt aan een bloeiende toekomst waarin vooral doorstroom van jeugdige leden een grote rol speelt. De leden komen echter niet meer alleen uit Heksenberg maar ook uit de omringende wijken en gemeentes. Veel oud-Heksenbergenaren vinden nog steeds de weg naar de vereniging. De leden waarderen niet alleen het muzikaal niveau maar ook de open en gezellige sfeer die er heerst. Nieuwe leden voelen zich snel thuis. Naast muzikale leden telt de harmonie ook veel actieve vrijwilligers die de vereniging een warm hart toedragen en tal van activiteiten organiseren en mogelijk maken. De harmonie kijkt natuurlijk ook vooruit. Het muzikale niveau, het organiseren van verrassende (thema)concerten, de functie van de harmonie in de wijk en een actief wervingsbeleid met een bijzonder oog voor de jeugd zijn de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. De toekomst van de harmonie zien we vol vertrouwen tegemoet.