Harmonie St. Gerardus 

Heksenberg-Heerlen

Gratis proeflessen bij muziekschool Schunck

De harmonie zal een aantal muzieklessen aan de muziekschool Schunck (locatie Glaspaleis Heerlen of bibliotheek Hoensbroek) geheel vergoeden. Die worden dus gratis aan uw kind aangeboden.

De proeflessen starten na afloop van het muziekproject. Het tijdstip waarop uw kind les zou
kunnen krijgen stemt u zelf af met de docent van het instrument naar keuze.

Doorgaan middels afsluiten van een jaarabonnement

Na de proeflessen beslist u met uw kind of u verder wilt gaan met de lessen en neemt u een jaarabonnement bij de muziekschool bij dezelfde muziekdocent. Uw kind wordt dan junior lid van onze harmonie. De kosten van de resterende muzieklessen in het lopende schooljaar zijn dan voor uw rekening.

Als harmonie komen we u financieel tegemoet door op het einde van het schooljaar 30% van de kosten
aan u te vergoeden. Uw kind moet dan wel het lesjaar afmaken.
Het instrument (vaak ter waarde van honderden euro’s) wordt daarbij door de harmonie beschikbaar
gesteld. Een eventueel lesboek wordt in overleg met de docent door u als ouders aangeschaft.

Hierbij heeft u als ouders ook de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen aan Stichting Leergeld parkstad


Lees verder