Damescomité

DAMESCOMITÉ

Rond het jaar 1955 zijn enkele Heksenbergse dames zich voor het eerst gaan inzetten om door meerdere activiteiten gelden bijeen te brengen ter ondersteuning van harmonie St. Gerardus. Denk hierbij aan de aanschaf van muziekinstrumenten, uniformen en muziekstukken. Ook bij activiteiten die door de harmonie georganiseerd worden, kan steeds een beroep gedaan worden op de hulp van de dames. In de afgelopen jaren heeft het damescomité zich door haar grote inzet ontwikkeld tot een zeer waardevol onderdeel van de harmonie. Dit heeft ertoe geleid dat menig muziekinstrument, muziekstuk of uniform is aangeschaft dankzij de inspanningen van de dames. Het damescomité bestaat momenteel uit een 20-tal leden, die soms dagelijks, actief zijn om de harmonie tot steun te zijn. Iedere drie maanden wordt er op een zeer ontspannen manier vergaderd in het Gemeenschapshuis Heksenberg.

Het bestuur van het damescomité is als volgt samengesteld v.l.n.r.:

 

M. Janssen – Voorzitster

K. Martens, 2e secretaris

M. Haemers, secretaris-penningmeester

      
 
Het damescomité kan altijd nieuwe leden gebruiken. Mocht u informatie willen inwinnen over het lidmaatschap van het damescomité of zich willen aanmelden, dan kan dat bij Mevrouw M. Janssen  (045-5227774).